Postavou, která nás bude doprovázet na Celostátním setkání animátorů v Chotěboři, je mladý Jan. Je to ten Jan, který měl k Ježíši velmi blízko. Při poslední večeři byl nejblíže Ježíšovu srdci. Jako jediný stál pod křížem až do posledního okamžiku Jeho pozemského života. Je to ten Jan, který doběhl k prázdnému hrobu jako první a počkal na autoritu apoštola Petra, který se přesvědčil o Ježíšově vítězství nad smrtí.

Kromě těchto a jiných událostí, o kterých čteme v Bibli, spojují Jana a Ježíše stejná počáteční písmena jejich jmen. Ta se stala ústředním motivem loga. V levé části je velké “J”, které představuje Ježíše a jeho Božství. Červená barva podle ikonografie charakterizuje jeho královskou moc. Menší “J”, které je v logu vzhůru nohama symbolizuje našeho Jana. Je to poměrně časté, že Ježíš obrací po povolání učedníka jeho život naruby. Janem může být každý z nás. Obě dvě osoby spojuje znaménko plus, které je zároveň křížem, pod kterým Jan stál a kontemploval Ježíšovu lásku do krajnosti.

I my se chceme vydat na tomto celostátním setkání, které je v celkovém logu reprezentováno barvami trikolory, “s Janem za Ježíšem” a věnovat mu své srdce. To je v logu znázorněné modrou barvou charakteristickou pro Pannu Marii. Ať je nám ona sama mocnou přímluvkyní a ochránkyní na této cestě “s Janem za Ježíšem”.

 

 

logo CSA 2019 Chotěboř