Najdi si chvilku času, přečti si úryvek z bible a následný text a zamysli se, jak se události z Janova života mohou zrcadlit v tvém životě. K tomu ti může napomoci otázka či úkol.
Na závěr se pomodli přiloženou modlitbu.


Přípravu najdeš i v aplikaci IZIDOOR! (modli se - průvodce duchovním životem - jiná témata - duchovní příprava na CSA) A můžeš si ji poslechnout dokonce jako podcast i na Spotify! Případně také zde -> na Soundcloudu :) Možností je více než dost.. poslouchání není žádná dřina!

Sekne či řízne trochu nejistě a určitě to poznáš! :) 

 


 

 

Úryvek z Písma: Jan 13, 21–30

Když to Ježíš řekl, v hlubokém zármutku dosvědčil: „Amen, amen, pravím vám, jeden z vás mě zradí.“ Učedníci se dívali jeden na druhého v nejistotě, o kom to mluví. Jeden z učedníků, kterého Ježíš miloval, byl u stolu po jeho boku. Na toho se Šimon obrátil a řekl: „Zeptej se, o kom to mluví!“ Ten učedník se naklonil těsně k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kdo to je?“ Ježíš odpověděl: „Je to ten, pro koho omočím tuto skývu chleba a podám mu ji.“ Omočil tedy skývu, vzal ji a dal Jidášovi Iškariotskému, synu Šimonovu. Tehdy, po té skývě, vstoupil do něho satan. Ježíš mu řekl: „Co chceš učinit, učiň hned!“ Nikdo u stolu nepochopil, proč mu to řekl. Protože měl Jidáš u sebe pokladnici, domnívali se někteří, že ho poslal nakoupit, co potřebují na svátky, nebo dát něco chudým. Jidáš přijal skývu, a hned vyšel ven. Byla noc.

 

Výklad

Při poslední večeři označuje Ježíš svého zrádce. Učedníci jsou ohromeni. Nedokázali si představit, že by někdo z nich zradil svého Učitele. Proč by jej měl někdo zrazovat? Vždyť těchto dvanáct vyvolených učedníků mělo možnost naslouchat jeho slovu a být s ním v úzkém společenství.

 

 

Zamyšlení

Učedníci dostali strach. Uvědomili si pravdivost slov, které Ježíš předpověděl. Zmocnila se jich nejistota. Začali podezírat sami sebe a přemýšleli, zda v nich neklíčí myšlenka proti Mistru. Jan seděl po Ježíšově boku a sklíčeně se zeptal: “Kdo to je?” (bibletv.cz).

 

 

Úkol

Ježíš řekl:“ "Kdo je věrný v maličkosti, je věrný i ve velké věci, a kdo je v maličkosti nepoctivý, je nepoctivý i ve velké věci (Lk 16, 10). 

Jak je to s tvou věrností ke Kristu? Bojuj s tím, kde upadá tvá věrnost v malých věcech – s hříchem, kterému snadno podléháš a upevňuj sebe samého ve věrnosti pro velké věci svého života.

 

Modlitba

Nemít vše ve vlastních rukou, je dobré. Ty Bože víš, kdy a co je pro mě potřeba. Ty znáš hlubiny mého srdce a víš, co unesu. Prosím tě o jedno, ať ve chvílích nejistot, pokušeních, jsem věrný Tobě a dobrým věcem, které jsem přijal v životě. Ať neukazuji na nikoho. Poněvadž každý člověk, může udělat chybu. Prosím, ať pomohu každému člověku, který upadá do slepoty hříchy. Amen