Modlitba a práce s Biblí – laboratoř pro všechny, kteří touží po dialogu s Bohem

Další z laboratoří, kterou vám představujeme, je dílna věnovaná modlitbě a práci s Biblí. Mezi přednášejícími bude i pater Petr Zadina, farní vikář v Poděbradech a sestra Anna Mátiková z Kongragace Dcer sv. Pavla v Praze.

 


 

O čem laboratoř bude?

P. Zadina: Budeme mluvit o tom, co to je modlitba v tom nejhlubším i nejširším smyslu. Půjdeme k jejím kořenům, podíváme se na modlitbu křesťanskou i modlitbu jiných náboženství. Na to, jak se vyvíjela v historii. Budeme taky mluvit o tom, co všechno může být modlitbou a co modlitba znamená pro různé lidi. Na základě toho zkusíme dojít k závěru, čím pro nás modlitba je a proč ji potřebujeme. Laboratoř je pro ty, kteří se chtějí dozvědět víc o modlitbě, ale i sami o sobě a chtějí svou modlitbu prohloubit.

S. Anna: Budeme se věnovat tomu, jak zacházet s Biblí, abychom ji nevnímali nahodile – tedy jak se často děje – náhodně ji otevřu a to, co potřebuji slyšet, tam najdu. Aby práce s Biblí nebyla manipulativní, ale aby se jednalo o dialog a otevřenost Božímu slovu. Budeme ji poznávat takovou, jaká je, i po stránce literární.

 

S čím by měli animátoři přijít?

P. Zadina: Potřebovat budou papír a tužku.

S. Anna: Bylo by dobré, aby každý měl svou Bibli, ale nebudu to na tom stavět. Takže bude možné se zapojit, i když někdo nebude mít svou Bibli.

 

Co očekáváte od účastníků laboratoře?

P. Zadina: Očekávám, že se budou chtít zapojit a společně tvořit.

S. Anna: Od animátorů očekávám zvídavost. Potěšilo by mě, kdyby měli zájem nejen o Bibli, ale o knihy celkově.