Najdi si chvilku času, přečti si úryvek z bible a následný text a zamysli se, jak se události z Janova života mohou zrcadlit v tvém životě. K tomu ti může napomoci otázka či úkol.
Na závěr se pomodli přiloženou modlitbu.


Přípravu najdeš i v aplikaci IZIDOOR! (modli se - průvodce duchovním životem - jiná témata - duchovní příprava na CSA) A můžeš si ji poslechnout dokonce jako podcast i na Spotify! Případně také zde -> na Soundcloudu :) Možností je více než dost.. poslouchání není žádná dřina!

 

Spěchá snad někdo při liturgickém průvodu? By se takoví ministranti ledatak rozsekali v sukních... 

Úryvek z Písma:  Jan 20, 1 – 10

První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen. Běžela k Šimonu Petrovi a k tomu učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu, a nevíme, kam ho položili.“ Petr a ten druhý učedník vstali a šli k hrobu. Oba dva běželi, ale ten druhý učedník předběhl Petra a byl u hrobu první. Sehnul se a viděl tam ležet lněná plátna, ale dovnitř nevešel. Po něm přišel Šimon Petr a vešel do hrobu. Uviděl tam ležet lněná plátna, ale šátek, jímž ovázali Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě. Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív; spatřil vše a uvěřil. Dosud totiž nevěděli, že podle Písma musí vstát z mrtvých. Oba učedníci se pak vrátili domů.

 

Výklad

Petr a Jan dostali zprávu od Marie Magdalské a běželi ke hrobu. Spěchali a hledali Pána. O Janovi nám evangelium říká, že uvěřil. Také Petr jistě uvěřil, ale jeho víra byla poznamenána výčitkou, že zapřel Pána.

 

Zamyšlení

Zpráva, překvapení a rychlá odpověď. Střet věci, kterou vám chci dnes říci, je otázka: A já? Mám srdce otevřené Božím překvapením? Jsem schopen pospíchat, anebo opakuji stále stejnou písničku: Až zítra, uvidím zítra. Co mi říká překvapení? Zpráva, která překvapuje, uvádí do spěchu. A potom otázka: A co já dnes? Co udělám? Co uděláš ty?“ (papež František)

 

Úkol

Překvap někoho (změň své zajeté jednání, reaguj jinak) a buď připraven být překvapen i od Boha.

 

 

Modlitba

Bože, ještě než tě začneme hledat, ty už jsi s námi.

Ještě než známe tvé jméno, 

ty už jsi náš Bůh.

Otevři naše srdce tajemství,

do kterého jsi nás už zapojil:

žes nás miloval jako první

a že s tebou můžeme být opravdu šťastní. 

Smíme přicházet do tvé blízkosti

ne proto, že bychom byli dobři, 

ale protože ty jsi Bůh.

Amen

(YouCat - modlitební kniha)