Ostravská schola No problema, která je zároveň hlavní scholou setkání, vymyslela a natočila pro setkání hymnu.