Celostátní setkání animátorů

Motto: S Janem za Ježíšem

13.–18. 8. 2019
Akce již proběhla.

Informace o zpracování osobních údajů

ve smyslu čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)

Vymezení správce a zpracování

Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s., IČ 677 75 861, se sídlem Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6, tedy pořadatel Celostátního setkání animátorů 2019, bude v souvislosti s Vaším přihlášením se a Vaší účastí na této akci zpracovávat v pozici správce osobních údajů Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém jste je právě vyplnili ve formuláři, a osobních údajů uvedených v Kartě mladších a v Doporučení kněze.

Správce lze kontaktovat poštou na adrese sídla, telefonicky na tel. čísle 220 181 739 nebo na e-mailové adrese aksm@signaly.cz.

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem organizace akce, účasti na ní a nabídky spolupráce v průběhu akce, výběru účastnického poplatku, zajištění ubytování a stravy a v případě nezletilých účastníků pro účely informování zákonných zástupců o účasti na akci. Osobní údaje budou dále zpracovávány pro vytvoření statistických dat o účastnících, pro rozesílání informačních sdělení o podobných akcích a v nezbytném rozsahu pro vedení účetnictví.

Co správce opravňuje zpracovávat osobní údaje?

Zpracování pro popsané účely je založeno na těchto právních důvodech:

  • pro činnosti související s organizací akce jde o plnění smluvní povinnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • pro zpracování kontaktních údajů zákonných zástupců a rozesílání informačních e-mailů jde o ochranu oprávněných zájmů správce; tyto oprávněné zájmy spočívají v zajištění plné informovanosti zákonných zástupců o místě pobytu a činnost nezletilého a v propagaci činnosti správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • pro vedení účetnictví jde o plnění povinnosti uložené právními předpisy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
  • v případě nepovinných polí formuláře jde o souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který udělujete vyplněním příslušných polí.

Délka uložení osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané pro organizaci akce budou uchovávány po dobu 3 let ode dne konání akce. Osobní údaje zpracovávané pro účely vedení účetnictví budou zpracovávány po dobu nejvýše 10 let počínaje prvním dnem kalendářního roku následujícího po roku konání akce. Osobní údaje pro účely zasílání informačních e-mailů budou zpracovávány po dobu nejvýše tří let ode dne konání akce nebo do okamžiku sdělení účastníka, že si nepřeje další informační e-maily dostávat.

Zpracování osobních údajů bude rovněž ukončeno v okamžiku, kdy se odhlásíte z akce před začátkem jejího konání. Pokud byl před tímto okamžikem uhrazen účastnický poplatek, budou osobní údaje nadále zpracovávány v nutném rozsahu pro potřeby vedení účetnictví.

Předání osobních údajů dalším osobám

Správce využívá při zpracování osobních údajů služeb zpracovatele osobních údajů, kterým je signály.cz, z. s. IČ 227 20 758, se sídlem Kozí 684/8, Brno–město, 602 00 Brno. Služby zpracovatele spočívají ve zprostředkování přihlášení na akci, uchování dat pro užití správcem v rámci aplikace cidas.cz a zajištění rozesílání informačních sdělení.

Práva spojená se zpracováním osobních údajů

Kdykoli máte právo požadovat informaci, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Také máte právo na poskytnutí kopie těchto údajů a sdělení, k jakým účelům jsou zpracovávány.

V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na možnost účastnit se akce.

V případě osobních údajů zpracovávaných na základě oprávněného zájmu správce máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, na jejímž základě musí správce prokázat, že jeho zájem převažuje nad Vaším zájmem na nezpracovávání osobních údajů, nebo upustit od zpracování osobních údajů.

Pokud jsou zpracovávané osobní údaje nepřesné, máte právo požadovat opravu těchto osobních údajů.

Pokud máte za to, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány protiprávně nebo že odpadl právní důvod pro jejich zpracování, máte právo požadovat výmaz těchto osobních údajů.

 

Píše se o...

Pro sdílení svých zážitků se přihlas nebo registruj na signály.cz.

Mikuláš Mašek

PetrST @Mikina: Co znamená "necpat se do žádné škatulky"?

Mikina Myslela jsem tím to, nesnazit se křečovitě splňovat cizí představy o správném prožívání víry. Na víra.cz byl jednou tento citát: mnoho lidí má problém s modlitbou jen proto, ze se snaží modlit jako někdo jiný...

Václav Vacek

PetrST Takže se CSA ruší?

Vojtěch Orlík Jen se bude zpovídat na jiném místě.

Heléné Myslela jsem, že je to od Tisíckráte😲

smoula
Mikuláš Mašek CSA 2019

10. týden - Duchovní příprava - Odevzdání se

Mikuláš Mašek

Najdi si chvilku času, přečti si úryvek z bible a následný text a zamysli se, jak se události z Janova života mohou zrcadlit v tvém životě. K tomu ti může napomoci otázka či úkol. Na závěr se pomodli přiloženou modlitbu. Přípravu najdeš i v aplikaci…

Mikuláš Mašek CSA 2019

Videodeníček na CSA - Zapoj se i ty!

Mikuláš Mašek

Novinka - Videodeníček na CSA! S blížícím setkáním ti také blíže představujeme další podnětné věci, které tě můžou na setkání potkat. Každopádně tady u téhle novinky si určitě nebudeš muset procvičovat češtinu, ale spíše leštit displej na mobilu!…

Mikuláš Mašek CSA 2019

Hudba – laboratoř pro ty, kdo chtějí poznat její pravidla v liturgii i ty, kdo chtějí povolit uzdu svým emocím

Mikuláš Mašek

Na Celostátním setkání animátorů nebude chybět ani laboratoř věnovaná hudbě. Povede ji trojice kněží: Petr Soukal, Aleš Písařovic a Ondřej Talaš.

Mikuláš Mašek CSA 2019

9. týden - Duchovní příprava - Slabost

Mikuláš Mašek

Najdi si chvilku času, přečti si úryvek z bible a následný text a zamysli se, jak se události z Janova života mohou zrcadlit v tvém životě. K tomu ti může napomoci otázka či úkol. Na závěr se pomodli přiloženou modlitbu. Přípravu najdeš i v aplikaci…

Mikuláš Mašek CSA 2019

Komunikace a selfmanagement – laboratoře pro ty, kteří se chtějí naučit říkat „ne“ i proniknout do tajů komunikace

Mikuláš Mašek

Komunikace a selfmanagement – tyto dvě laboratoře bude mít na Celostátním setkání animátorů na starosti sestra Gabriela Gorčáková. V dalším minirozhovoru se dozvíte, o čem tyto dílny budou.

Mikuláš Mašek CSA 2019

Společenství – laboratoř pro každého, komu záleží na dění v církvi

Mikuláš Mašek

P. Dmytro Romanovský a Anna Dudová se budou v Chotěboři věnovat těm z vás, kteří se přihlásí na laboratoře o společenství. Témata dílny nastínil p. Romanovský.

Mikuláš Mašek CSA 2019

Média a reklama – laboratoř pro ty, kteří chtějí zahájit naprosto božskou kampaň

Mikuláš Mašek

Média a reklama – laboratoř pro ty, kteří chtějí zahájit naprosto božskou kampaň Jste ztraceni v mediálním prostoru? Děláte spoustu akcí, ale nikdo o nich neví? Tak právě pro vás je kampaň věnovaná médiím a reklamě. Na CSA ji povede Pavel Mašek (…