Na Celostátním setkání animátorů nebude chybět ani laboratoř věnovaná hudbě. Povede ji trojice kněží: Petr Soukal, Aleš Písařovic a Ondřej Talaš. 


O čem laboratoř bude?

P. Písařovic: Účastníci se dozví, že liturgická hudba je velmi výjimečná v oblasti církevní nebo křesťanské duchovní hudby, protože pomáhá lépe prožívat jednotlivé liturgické části i bohoslužbu jako celek. Budeme mluvit o tom, na co se zaměřit při přípravě hudby a zpěvu pro liturgii, co upřednostnit a na co brát ohled. Naučíme se používat liturgické knihy jako zdroj inspirace pro hudbu v liturgii a mluvit budeme i o tom, jak citlivě sestavovat repertoár k liturgii a čím se při výběru písní řídit. A podle čeho vůbec třídit a zorientovat se v současném širokém repertoáru hudby v církvi. Dotkneme se také specifik hudby k dětské mši. Mluvit budeme také o tom, jak může být liturgická hudba inspirací pro náš duchovní život, jak může přispět k formaci pro nás samotné, nebo i lidi které vedeme, například ve schole.


P. Talaš: Podíváme se na hudbu jako takovou: co nám říká o pánu Bohu, co může vyjádřit. Zavzpomínáme na hudbu válečnou nebo o lásce, kdy najednou vidíme, že skrze hudbu můžeme trošku povolit uzdu citům a tak získáváme prostředek a nový nástroj, jak chválit svého Pána. Cílem je tedy uvědomit si lépe dar hudby a skrze něj mít Pána ještě radši, a také mu to dát naplno vědět. 

 

 

Pro koho je laboratoř určena?

P. Písařovic: Pro všechny, komu záleží na hudbě v liturgii: ať už pro ty, kteří vedou například scholu, nebo i pro ty, kteří se chtějí dozvědět, jak lépe přispět k Boží oslavě a našemu posvěcení.

 

P. Talaš: Pro každého, kdo má s hudbou co do činění, ať už na něco hraje, nebo se aktivně zajímá o hudbu a není mu to lhostejné.

 

Co s sebou?

P. Písařovic: Zpěvníky budou připravené, takže není třeba nic, hodit se možná bude mobilní aplikace Misál.

 

P. Talaš: Dobře vyčištěné uši a vnímavé srdce 😊 

 

 

Co očekáváte od účastníků?

P. Písařovic: Otevřenost a touhu být obohacen.
 

P. Talaš: Očekávám, že budou otevřeni tomu, aby i po setkání v Chotěboři ve svých farnostech byli neustále nastaveni na tón Ducha svatého, který to dokáže rozeznít na správnou strunu.