Komunikace a selfmanagement – tyto dvě laboratoře bude mít na Celostátním setkání animátorů na starosti sestra Gabriela Gorčáková. V dalším minirozhovoru se dozvíte, o čem tyto dílny budou.

 


O čem laboratoř bude?

V rámce tématu selfmanagement účastníci proniknou do umění říkat ne, protože ne vše, co je kolem nás, je dobré, a my si musíme umět vybírat. A naopak – někdy jsme hodně zaúkolováni a také neumíme říct „ne, v tuto chvíli to nejde“. V komunikaci se naopak mladí dozví, jak je důležité naslouchat druhému. Že to, co nám sděluje člověk, s kterým komunikujeme, může nést i jinou myšlenku. Naslouchaní druhému, vnímání ho a poselství, které nese, je pro vedení rozhovoru naprosto nezbytné.
 

Pro koho je laboratoř určena?

Pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit v komunikaci a různých druzích rozhovorů i pro ty, kteří chtějí vědět, jak si rozhovor nastavit. A v neposlední řadě i pro ty, kteří si chtějí uspořádat své „self“ – svůj selfmanagement, tedy kdo si potřebuje uspořádat čas i výběrem toho, co na sebe nechává působit a co přijímá.

 

Co s sebou?

Dobrou náladu a chuť se učit! Čeká nás workshop, takže budeme ty věci zkoušet, cvičit, budeme mít různé kazuistiky, na které budou reagovat a vnímat skryté poselství sdělovaných informací.
 

Co očekáváte od animátorů?

Očekávám, že ten, kdo se přihlásí, se sebou bude „chtít něco dělat“. Něco se naučit, získat nějaké dovednosti a prohloubit se v komunikace nebo v utříbení se svého života. A doufám, že to budou veselí mladí lidé, kteří budou toužit se dozvědět něco, co jim pomůže v práci s druhými.