Proč "Laboratoře"?

Letošní koncept tematických skupin je na CSA připraven v novém kabátě.
Pro jednotné pojmenování jsme zvolili termín „laboratoře“.
U výběru jsme vycházeli i z definice, co vlastně laboratoře je.
Laboratoř je výzkumná, vývojová, vědecká a jiná pracovna (srov. Slovník cizích slov). To odpovídá i našemu záměru:

 • výzkumná – myšleno od slovesa zkoumat; v rámci laboratoří budeme zkoumat/zabývat se věcmi dosavadními a věcmi novými, zkoumat nové možnosti

 • vývojová – myšleno od slovesa vyvíjet (se); budeme se dále formovat, pracovat na sobě, vyvíjet

 • vědecká – myšleno od slova věda; možno ve volně spojit s myšlenkou určitě odbornosti, kvalitních informací

 • pracovna – myšleno od slova práce; laboratoř by měla vést k vytvoření nějakých konkrétních výstupů, k práci ve skupině, praktickému využití nových poznatků

 

Prakticky

V harmonogramu samotného setkání to znamená, že nabízíme 8 druhů laboratoří:

 

Jak se do laboratoří přihlásit

V první řadě je potřeba vyplnit přihlášku na setkání. Vaše přihláška bude následně ve zpracování.
Poté, co zaplatíte účastnický příspěvek, obdržíte e-mailem kód, díky kterému se zobrazí výběr laboratoří,
do kterých se závazně přihlásíte. Po výběru laboratoře již nelze měnit.

 • Účastník si vybere dva druhy laboratoří.

 • Ve středu a ve čtvrtek bude navštěvovat jednu laboratoř, v pátek a sobotu druhou.

 • Laboratoře tedy proběhnou ve dvou cyklech s tím, že jejich náplň bude víceméně obdobná.
  To znamená, že není potřeba hlásit dvakrát na stejnou laboratoř, protože byste slyšeli v podstatě dvakrát totéž.
  Zvolte si proto dvě rozdílné laboratoře.

Každá laboratoř je rozdělena do několika bloků, přičemž každý z nich bude naplněn tematickým programem, který souvisí s tématem ústředním.

 

Z čeho si vybrat

1. společenství

Laboratoř o srdci člověka, které má touhu setkávat se, být, žít s druhými lidmi. O tom, co člověku společenství může dát, a proč stojí za to nebýt jen součástí společenství, ale proč je také důležité společenství budovat a pečovat o ně. Jaký je duchovní přesah společenství a zároveň, co to pro nás znamená v rovině praktické.

2. média

Laboratoř o dnešním světě v odrazu nejen klasických médií a sociálních sítí. Co je cílem médií a proč usilovat o pravdivost sdělení. Jak se orientovat v nespočetném množství informací a jak konkrétně přispět ke kvalitnímu sdílení pravdivého a kvalitního obsahu. Mobilní telefon na několik způsobů – i skrze telefon můžete vytvořit skvělou video pozvánku na vaše akce.

3. grafika & vizuál

Laboratoř plná tipů, jak vyzrát na tvorbu postů na sociální sítě nebo na tvorbu plakátů i propagačních materiálů na různé akce. Co je při takové tvorbě stěžejní, na co se zaměřit, na co si dát pozor – třeba i na autorská práva stažených obrázků. Jak rozpoznat hranici mezi vkusem a kýčem.

4. modlitba

Laboratoř o rozhovoru s Bohem a jedinečnosti každého člověka. V čem můžeme nalézt jednotu modlitby, přestože se každý modlí jinak. Proč vytrvat v modlitbě, přestože můžeme mít někdy pocit, že je nevyslyšená. Jak pracovat s tématem modlitby v různých cílových skupinách, jak modlitbu připravit a jak ji propracovat.

5. evangelizace

Laboratoř zaměřená na hledání cesty, jak svědčit o životě podle evangelia. Co je jádrem dobré evangelizace. Jak se vyvarovat nátlaku na druhé a zároveň umět pravdivě hovořit o Bohu. Jak najít odvahu k rozhovorům na tato témata s nevěřícími lidmi. Jaké máme v dnešní době evangelizační nástroje. Jaká je aktuální situace evangelizace tady a teď.

6. hudba

Laboratoř nejen o notových zápisech, ale hlavně o tom, kde se vlastně vzala touha si zpívat. Kde se rodí hudba a jak nás ovlivňuje. Hudba jako forma modlitby a jako nástroj oslavy Hospodina. Čím je výjimečná a důležitá pro člověka, ale také pro liturgii. V čem spočívá pestrost liturgické hudby a jakým způsobem liturgii doprovázet.

7. selfmanagement

Laboratoř o tom, jak vycházet sám se sebou. Jak přijmout sebe samu. Jak rozvíjet a využívat své dary pro druhé, ale zároveň umět říct ne. Jak rozvrhnout dobře čas, povinnosti i odpočinek a jak nepadnout do spárů prokrastinace. Jak na zdravou sebereflexi.

8. komunikace

Laboratoř o umění naslouchat. Proč je důležité s ostatní komunikovat. Jak sdělit to, co potřebuji, a jak namoci k pochopení. Jak se dobře vyjadřovat a jak na dobrý mluvený projev. Jakým způsobem řešit konflikty. Jak rozpoznat správnou míru asertivity. Jaké je úskalí virtuální komunikace a jak na komunikaci face to face v rozhovoru s pár lidmi i ve větší skupině.