Najdi si chvilku času, přečti si úryvek z bible a následný text a zamysli se, jak se události z Janova života mohou zrcadlit v tvém životě. K tomu ti může napomoci otázka či úkol.
Na závěr se pomodli přiloženou modlitbu.


Přípravu najdeš i v aplikaci IZIDOOR! (modli se - průvodce duchovním životem - jiná témata - duchovní příprava na CSA) A můžeš si ji poslechnout dokonce jako podcast i na Spotify! Případně také zde -> na Soundcloudu :) Možností je více než dost.. poslouchání není žádná dřina!


Úryvek z písma

U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: „Ženo, hle, tvůj syn!“ Potom řekl tomu učedníkovi: „Hle, tvá matka!“ V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě.

 

Výklad

Ježíš v smrtelném zápase vidí svou matku a Jana. Oni poté přijímají poslání, ke kterému Ježíš oba povolává. Církev tak nikdy není sama. Byla v Janovi svěřena do rukou Ježíšovy Matky.

 

 

Zamyšlení

Jan byl milovaným učedníkem. Koho jiného by mohl Ježíš svěřit Janovi, než tu, s kterou si byl na tomto světě nejblíž - Matku. Tu Ježíš miloval, protože byla jeho matka. Ten, kdo miloval, dostal milovanou matku. Na jednu stranu k tomu, aby se o ní staral, na druhou stranu k tomu, aby od ní čerpal svatost a posilu. 
 

Jan byl Ježíšovým učedníkem. I my jimi jsme. Jsme společně těmi, kteří se učí milovat. Církev, která stále vzhlíží k ukřižovanému Kristu spolu s Marií. Ona je naší pomocnicí, vzorem lásky, vytrvalosti, svatosti, přijetí úkolu. Ať je nám Maria blízkou - a tak spolu s ní hledíme ke Kristu, našemu Pánu.

Úkol

Dívej se na kříž, stůj pod ním spolu s Marií, Ježíšovou matkou. Chvíli v tichu a pak si pusť třeba nějakou píseň o Ježíšově lásce na kříži.

 

 

Modlitba

Ježíši, nemám co dodat ani říci. Tiše stojím pod křížem a z celého srdce i myslí ti děkuji. Za to, co jsi vykonal z lásky pro každého z nás. Moc díky, že smrt je jednou pro vždy poražena. Moc díky za cestu vzkříšení, kterou jsi mi otevřel.

Nevím, jak sám zvládnu své umírání. Už teď tě prosím o pomoc, abych dobře svůj život žil a jednou s tebou ve víře umíral. Amen.