Pro své povolání se lidé musí vzdát spousty velkých věcí. Dokážeš se už ty dnes vzdát jedné drobnosti, která tě omezuje v živém setkání s rodinou, přáteli, farností, ve studiu, na cestě za Ježíšem? Vzdej se ji.
Najdi si chvilku času, přečti si úryvek z bible a následný text a zamysli se, jak se události z Janova života mohou zrcadlit v tvém životě. K tomu ti může napomoci otázka či úkol.
Na závěr se pomodli přiloženou modlitbu.


Přípravu najdeš i v aplikaci IZIDOOR! (modli se - průvodce duchovním životem - jiná témata - duchovní příprava na CSA) A můžeš si ji poslechnout dokonce jako podcast i na Spotify! Případně také zde -> na Soundcloudu :) Možností je více než dost.. poslouchání není žádná dřina. 


 

Úryvek z Písma: Jan 2, 1 - 11

Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka; na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: „Už nemají víno.“ Ježíš jí řekl: „Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina.“ Matka řekla služebníkům: „Udělejte, cokoli vám nařídí.“ Bylo tam šest kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na dvě až tři vědra. Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte ty nádoby vodou!“ I naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal: „Teď z nich naberte a doneste správci hostiny!“ Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno – nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli – zavolal si ženicha a řekl mu: „Každý člověk podává nejprve dobré víno, a teprve když už se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli.“ Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili.

Výklad 

Ježíšův skutek milosrdenství - proměnění vody ve víno na svatbě 
v galilejské Káně - je to, co stojí na počátku otevření srdcí jeho učedníků k víře. Bůh mohl udělat zázrak sám, přesto se rozhodl, že při něm bude mít lidské spolupracovníky. Na této svatbě k sobě Ježíš připoutal svoje učedníky novou a definitivní Smlouvou. V Káně se Ježíšovi učedníci stali Jeho rodinou a v Káně se rodí víra církve. Tady došlo k vytvoření nové “smlouvy lásky” mezi Bohem a člověkem. (vira.cz )

Zamyšlení

Co je základem naší víry? Skutek milosrdenství, kterým nás Ježíš se sebou spojil. A křesťanský život je odpovědí na tuto lásku, je jako příběh dvou zamilovaných. Bůh a člověk se setkávají, hledají, nacházejí a oslavují. Všechno ostatní je důsledkem tohoto vztahu. Církev je Ježíšova rodina, kterou zahrnuje svojí láskou. A tuto lásku církev opatruje a chce rozdávat všem. Papež František:„Sloužit Pánu znamená naslouchat Jeho Slovu a uvádět ho ve skutek. Je to jednoduché, ale zásadní.“

Úkol

Všímej si ve svém okolí, zda není třeba vykonat nějaký skutek lásky pro druhé lidi. A pokud ano, neváhej se pustit do díla!

 

 

Modlitba

Pane Ježíši, ty jsi vykonal svůj první veřejný zázrak na svatbě. Proměnil jsi obyčejnou vodu ve víno. Dej, abych ti já dal k proměnění sebe samého, abych byl vnitřně tvou milostí proměněn. Abych se stal svědkem tvé lásky, vínem radosti, služebníkem s poslušností, matkou s všímavostí, učedníkem víry.