Pro své povolání se lidé musí vzdát spousty velkých věcí. Dokážeš se už ty dnes vzdát jedné drobnosti, která tě omezuje v živém setkání s rodinou, přáteli, farností, ve studiu, na cestě za Ježíšem? Vzdej se ji.
Najdi si chvilku času, přečti si úryvek z bible a následný text a zamysli se, jak se události z Janova života mohou zrcadlit v tvém životě. K tomu ti může napomoci otázka či úkol.
Na závěr se pomodli přiloženou modlitbu.


Přípravu najdeš i v aplikaci IZIDOOR! (modli se - průvodce duchovním životem - jiná témata - duchovní příprava na CSA) A můžeš si ji poslechnout dokonce jako podcast i na Spotify! Případně také zde -> na Soundcloudu :) Možností je více než dost.. poslouchání není žádná dřina. 


 

Úryvek z Písma: Mk 1,16 – 20

Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“ Ihned opustili sítě a šli za ním. O něco dále uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana; ti byli na lodi a spravovali sítě. Hned je povolal. A zanechali na lodi svého otce Zebedea s pomocníky a šli za ním.

Výklad:

V Markově evangeliu čteme povolání Jana za učedníka. Postavil se neznámé výzvě, která vyžadovala rozhodnutí a odvahu vykročit. Jan se vzdává všeho, co by mu bránilo naplno následovat Ježíše jako jeho učedník. A tak zanechal loď (věci), svého otce Zebedea (lidi) s pomocníky (práci) a šel za ním.

Zamyšlení:

Pro své povolání se lidé musí vzdát spousty velkých věcí. Dokážeš se už ty dnes vzdát jedné drobnosti, která tě omezuje v živém setkání s rodinou, přáteli, farností, ve studiu, na cestě za Ježíšem? Vzdej se ji.

Úkol: 

Vzdej se něčeho, co ti brání v živém setkání s rodinou, bližními, farností.

Nastříhej si lístečky a napiš na ně, co sis uvědomil, že ti brání v tomto setkání. Z těchto lístečků si pak jeden vylosuj a snaž se této věci na nějaký čas vzdát či ji omezit.

Modlitba:

Kam mám jít?

Tam mě veď.

S kým se mám setkat?

Ukaž mi na člověka.

O čem mám mluvit a o čem mlčet?

Sám mi řekni, co je správné.

Co chceš skrze mě vykonat, můj Bože?

Nenech mě stát v půli cesty.

Amen.

(YouCat - modlitební kniha)